Altra College Amsterdam


Dit ontwerp voor de gemeenschappelijke ruimte van het Altra College, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Amsterdam is erop gericht om zowel een beschermende als uitdagende omgeving te bieden aan leerlingen met verschillende psychiatrische diagnoses.

In plaats van te richten op een doelgroep met een uiteenlopende diagnoses, is gefocust op de verschillende en overeenkomstige behoeftes van leerlingen. Dat betekende een nieuwe manier van kijken. In grote lijnen is er sprake van twee type leerlingen: de introverte en extroverte. Vanuit die gedachte is een ruimtelijk voorstel ontwikkeld voor de gemeenschappelijke ruimte van het schoolgebouw. Niet alleen het pauzedomein, maar ook de weg ernaartoe speelt daarin een rol. Dit project toont als testcase aan hoe een schoolgebouw door ruimtelijke ingrepen kan inspelen op verschillende leerlingenbehoeftes.

afstudeerproject HKU Master
opdrachtgever: Altra College, Amsterdam
rol: onderzoek, interieurarchitectuur
2014 
award BNI-prijs, Masters, eervolle vermelding
publicatie BNI magazine Intern. september 2014
De masterthesis ‘Niemand wil een uitzondering zijn’ is gekoppeld aan dit ontwerptraject en speelt vanuit ruimtelijk perspectief in op de actuele invoering van de Wet op Passend Onderwijs: 'Op welke wijze kan de fysieke omgeving van een schoolgebouw inspelen op de verschillende leerlingenbehoeftes?' Het resultaat van het onderzoek is een pakket generieke ontwerptools die als receptuur zijn ingezet in het schoolgebouw  van het Altra College.

︎alle projecten        volgend project ︎
© Copyright 2020 Denise Damme