Behandelcentrum Hilversum

In het nieuwe complex van Merem Behandelcentra in Hilversum worden verschillende functies en activiteiten op het gebied van revalidatie samengebracht. In opdracht van MAS architectuur zijn de belangrijkste thematieken en sociale waarden verkend. Deze zijn geclusterd tot een pakket ruimtelijke uitgangspunten en vertaald naar een ruimtelijk schetsontwerp.  

De betekenis van een revalidatietraject en de behoeftes van de verschillende gebruikersgroepen staan centraal in dit onderzoeks- en ontwerpproces. Het formuleren van een overkoepelende ontwerpvisie waarborgt bovendien de koppeling van architectuur en interieurarchitectuur. 

opdrachtgever: MAS architectuur
rol: interieurarchitectuur, visie
2015


︎alle projecten        volgend project ︎
© Copyright 2020 Denise Damme