campus ROC Rijn IJssel


In de toekomst zullen diverse opleidingen en medewerkers van ROC Rijn IJssel gezamenlijk de Velpercampus in Arnhem gaan bewonen. Dat betekent een grootschalig herhuisvestingstraject met complexe processen en verschillende betrokken partijen. In samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie richtten we ons in dit ontwerpend onderzoek op de sociale betekenis van de campus: hoe kun je binnen de fysiek gebouwde omgeving een levendige gemeenschap creëren, als drager voor de onderwijsomgeving van de toekomst? 

Het ontwerpend onderzoek vond plaats over de vloer: in interactieve sessies met studenten, in samenwerking met betrokken stakeholders en in tussentijdse terugkoppelingen met een multidisciplinair projectteam. Kansen en mogelijkheden zijn verkend en vertaald naar een reeks producten, elk met een andere focus: van karakterschetsen van de toekomstige bewoners, tot een reeks ruimtelijke typologieën en een kansenkaart van de campus met mogelijke deelprojecten in een vervolgfase.  

opdrachtgever: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en ROC Rijn IJssel
ontwerp: de ruimdenkers
rol: onderzoek, interieurarchitectuur, illustratie
2019
Het ontwerpend onderzoek is in september 2019 gepresenteerd tijdens het Symposium Leeromgeving van de Toekomst, georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

︎alle projecten        volgend project ︎
© Copyright 2020 Denise Damme