De Haagse Cirkel


De Haagse Cirkel is een project over het optimaliseren van samenwerking tussen organisaties in de stad Den Haag, om zodoende zorg en welzijn voor de inwoners te verbeteren. Dit leertraject is opgezet door Twystra Gudde en is samen met MV Service Design vormgegeven en begeleid. Deelnemers werkten gedurende een aantal maanden gezamenlijk aan concrete praktijkcases waarin vanuit ervaringen van bewoners nieuwe perspectieven omtrent zorg in de stad zijn ontwikkeld.

Als één van de ontwerpers vloog ik in om een team te ondersteunen bij de ontwikkeling van het perspectief en de visuele uitwerking. We ontwikkelden de ‘doe-je-ding-dagbesteding’, een nieuwe dynamische variant die zelfredzaamheid en eigen regie stimuleert. De eindbijeenkomst voor een breder netwerk was de start van een vervolgtraject van pilots en ambassadeurs, met groeiende Haagse samenwerkingen als doel. 

opdrachtgever: Isook Twynstra Gudde, MV Design
rol: social design, illustratie
2018
︎alle projecten        volgend project ︎
© Copyright 2020 Denise Damme