Woning als zelfportret


Zie je dit huis? Iemand die ernaar kijkt, ziet alleen een huis. Maar alles bevindt zich daarin, de gebaren, de geuren, de woorden van mijn leven.
- J. Bernlef

In dit onderzoek wordt het interieur van een woonhuis als een verzameling beschouwd. Een verzameling die in de loop der jaren door de bewoner zorgvuldig samengebracht en geordend wordt. Doordat objecten vaak persoonlijke herinneringen en verhalen in zich dragen, is de verzameling authentiek en rijk aan immateriële waarde. Dat maakt dat je het kunt beschouwen als een zelfportret: een verhaal over de identiteit van de bewoner.  Vanuit die benadering wordt het persoonlijk verzamelen vergeleken met de meest professionele vorm van verzamelen en tentoonstellen: de museale collectie en expositie.

afstudeerproject HKU bachelor
rol: interieurarchitectuur, onderzoek
2011
︎alle projecten        volgend project ︎
© Copyright 2020 Denise Damme